คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บ้านเมือง : โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะชู 4 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพประชาชนยั่งยืน

สำนักข่าว : banmuang.co.th URL : https://www.banmuang.co.th/n …

บ้านเมือง : โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะชู 4 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพประชาชนยั่งยืน Read More »

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกใหม่”

________คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมก …

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกใหม่” Read More »

ผู้จัดการออนไลน์ : ม.ขอนแก่นร่วม สสส.เปิดเวทีกระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบนักสูบหน้าใหม่เพิ่มพรวด

สำนักข่าว :mgronline.com URL :  https://mgronline.com/local/d …

ผู้จัดการออนไลน์ : ม.ขอนแก่นร่วม สสส.เปิดเวทีกระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบนักสูบหน้าใหม่เพิ่มพรวด Read More »

บ้านเมือง : “มข.”จับมือ”สสส.”กระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

สำนักข่าว : banmuang.co.th URL :    https://www.banmuang.co.t …

บ้านเมือง : “มข.”จับมือ”สสส.”กระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า Read More »

ตอบปัญหาท้าสิงห์มอดินแดง (สิงห์มอดินแดงวิชาการครั้งที่ 8)

สำนักข่าว : camphub.in.th URL :  https://www.camphub.in.th/kk …

ตอบปัญหาท้าสิงห์มอดินแดง (สิงห์มอดินแดงวิชาการครั้งที่ 8) Read More »

ม.ขอนแก่นร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น

ม.ขอนแก่น ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอีสาน นำนางรำกว่า 200 คนร่วมใจรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เพื่อเฉลิมฉลองมหานครขอนแก่นครบรอบ 225 ปี และแสดงออกถึงการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นัก …

ม.ขอนแก่น ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอีสาน นำนางรำกว่า 200 คนร่วมใจรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เพื่อเฉลิมฉลองมหานครขอนแก่นครบรอบ 225 ปี และแสดงออกถึงการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวขอนแก่น Read More »

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” นำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัดโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ …

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” นำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต Read More »

บุคลากรสายวิชาการ มข.ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 9 ราย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิ …

บุคลากรสายวิชาการ มข.ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 9 ราย Read More »

‘คณะมนุษย์ฯมข.’ผนึกวัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร ยกระดับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

สำนักข่าว : banmuang.co.th URL :  https://www.banmuang.co.th/ …

‘คณะมนุษย์ฯมข.’ผนึกวัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร ยกระดับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม Read More »

นศ.สาขาภาษาไทย คณะมนุษย์ สร้างชื่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ/ชมเชย “ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ 19 : The hybrid ”

สำนักข่าว : 77kaoded.com URL :  https://www.77kaoded.com/news …

นศ.สาขาภาษาไทย คณะมนุษย์ สร้างชื่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ/ชมเชย “ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ 19 : The hybrid ” Read More »