eventesan-พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ

พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ

 

สำนักข่าว  :      eventesan .com

URL  :      https://www.eventesan.com/archives/31298

วันที่เผยแพร่  :  5  Apr  2024

Scroll to Top