thainews.prd-มข. จับมือโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาความรู้เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนายร้อยตำรวจ และบุคลากรทั้งสองฝ่าย

มข. จับมือโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาความรู้เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนายร้อยตำรวจ และบุคลากรทั้งสองฝ่าย

 

สำนักข่าว  :        thainews.prd.go.th

URL  :      https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/202239/?bid=1

วันที่เผยแพร่  :  4  Apr  2024 

Scroll to Top