นักเขียนดัง “Dr.Dawn F. Rooney” เยือนมนุษยศาสตร์ฯ มข.เสวนาเปิดโลกประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชีย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “Arts and Culture in Southeast Asia and Dawn Rooney’s Collection” เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมี Dr.Dawn  Rooney นักเขียนชื่อดังระดับโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากร  พร้อมกับบริจาคหนังสือคอลเลคชั่นต่างๆ กว่า 1 พันเล่ม ให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“Arts and Culture in Southeast Asia and Dawn Rooney’s Collection”  ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้น  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวต้อนรับ  Dr.Dawn F. Rooney ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชีย และ Ms.Sarah Wilberta Rooney พร้อมนี้ รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  และ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมเป็นเกียรติในงาน  ซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมอาคาร HS.03 ห้อง 3218 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กล่าวว่า  โครงการที่จัดขึ้นเป็นโอกาสดีที่ Dr.Dawn F. Rooney นักเขียนชื่อดังระดับโลก ที่เป็นเจ้าของผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้นำหนังสือ ด้าน Arts and culture of Asia หรือ ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงอันทรงคุณค่า กว่า 1100 รายการ บริจาคให้แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งท่านหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวขอบคุณ Dr.Dawn F. Rooney และ Ms.Sarah Rooney บุคคลสำคัญที่ให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบริจาคคอลเลคชั่นหนังสือที่รวบรวมเขียนมาหลายปี เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ แหล่งศึกษาค้นว้า และส่งเสริมความเข้าใจทางวัฒนธรรมของนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นย้ำถึงความทุ่มเทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการสืบค้นทางปัญญา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Dr.Dawn F. Rooney ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชีย

 Dr.Dawn F. Rooney กล่าวถึงเหตุผลของการมอบหนังสือสำคัญที่สะสมมาเป็นเวลานานให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เนื่องจากมีความประสงค์ให้นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศอินเดีย และประเทศญี่ปุ่น อย่างละเอียดและครบถ้วน 

ทั้งนี้ สำนักหอสมุด  ได้นำหนังสือกว่า 1100 รายการ ที่ได้รับบริจาคจาก Dr. Dawn F. Rooney  มาก่อตั้ง The James P. and Dawn F. Rooney Book Collection  สำหรับเป็นโซน Special Book Collection  โดยจัดพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อการเข้าค้นคว้าหาความรู้ของ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจเข้าชม Special Book Collection ในรูปแบบ Metaverse Exhibition สามารถเข้าชมได้ที่  https://library.kku.ac.th/kkul/kku-library360/

ข่าว   :  นางสาวกนกอร สังข์สุข  นศ.ฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพ  :   วัชรา  น้อยชมภู

Famous writer, “Dr. Dawn F. Rooney”, visits Faculty of Humanities and Social Sciences to lead a forum on Arts and Culture in Southeast Asia

https://www.kku.ac.th/17581

Scroll to Top