วัน: 29 กรกฎาคม 2021

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ฟรี)โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ …

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ Read More »

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: วท.ขอนแก่นส่งน.ศ.ฝึกวิชาชีพ (กรอบบ่าย)

ศิลปกรรมเยาวชนมากกว่ารางวัลคือความคิดสร้างสรรค์

มข.เปิดตัว “ระบบติดตามผู้ป่วยโควิดแบบแยกตัว”(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: ฝึกทักษะ(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: ฝึกทักษะ

นศ.ม.ขอนแก่นได้รับรางวัลประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

Scroll to Top