นิติยา ศรีวรเดชไพศาล

ห้องสมุดถ่ายทอดประสบการณ์การจัดประชุมวิชาการออนไลน์ในยุค COVID-19 ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อ …

ห้องสมุดถ่ายทอดประสบการณ์การจัดประชุมวิชาการออนไลน์ในยุค COVID-19 ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น Read More »

ห้องสมุด ถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ในยุค COVID-19 ให้กับทางบัณฑิตวิทยาลัย

ทีมงานห้องสมุด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการปร …

ห้องสมุด ถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ในยุค COVID-19 ให้กับทางบัณฑิตวิทยาลัย Read More »

ฝ่ายดิจิทัลร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ มข. มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนยืมเรียนออนไลน์

    เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 22 มกราคม 2564 รศ.เพียรศักดิ์ ภั …

ฝ่ายดิจิทัลร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ มข. มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนยืมเรียนออนไลน์ Read More »

3 หุ่นยนต์บรรณารักษ์ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลอีกครั้ง ในการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

น้องบันนี่และบุ๊คกี้หุ่นยนต์บรรณารักษ์ และน้องเทมิ พร้อมปฏิบั …

3 หุ่นยนต์บรรณารักษ์ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลอีกครั้ง ในการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ Read More »

ห้องสมุดKMการตอกบัตรเข้าปฏิบัติงานออนไลน์ผ่าน Kaizala ในยุคการทำงานแบบ Work from Home

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสาวจีรภา สิมะจารึก รองผ …

ห้องสมุดKMการตอกบัตรเข้าปฏิบัติงานออนไลน์ผ่าน Kaizala ในยุคการทำงานแบบ Work from Home Read More »

สำนักหอสมุด มข. คว้า 5 รางวัลจากเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2021 (The 11th PULINET Online National Conference)

  บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชา …

สำนักหอสมุด มข. คว้า 5 รางวัลจากเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2021 (The 11th PULINET Online National Conference) Read More »

สำนักหอสมุดจัด Hackathon ค้นหาโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานย่านศรีจันทร์ พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของชาวขอนแก่น

KKU Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ TCDC K …

สำนักหอสมุดจัด Hackathon ค้นหาโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานย่านศรีจันทร์ พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของชาวขอนแก่น Read More »

เล่าสู่กันฟังในมุมมองเกษตรวันวาน สู่เกษตรวันนี้ ชี้แนวทางเกษตรวันหน้า

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

เล่าสู่กันฟังในมุมมองเกษตรวันวาน สู่เกษตรวันนี้ ชี้แนวทางเกษตรวันหน้า Read More »

บัณฑิต ปลอดภัย ไร้กังวลกับชุดฆ่าเชื้อ UVC

KKU Maker space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตชุดฆ่าเ …

บัณฑิต ปลอดภัย ไร้กังวลกับชุดฆ่าเชื้อ UVC Read More »

Thailand A.I. University Consortium ผลึกกำลังสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

พัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ก้าวล้ำอย่างต่อเนื่องและมีบทบ …

Thailand A.I. University Consortium ผลึกกำลังสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย Read More »

Scroll to Top