สุดว้าว ! นิทรรศการภาพถ่าย “Virtual exhibition” ย้อนอดีต มข. 60 ปี ใน 2 นาที คลิกเลย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเฉลิมฉลองในวาระ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual exhibition) เรื่อง “ KKU in Memory” เพื่อร่วมรำลึกถึงประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นใน ช่วง 6 ทศวรรษแรก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการจัดแสดงภาพ วิดิทัศน์ ตลอดจนข้อมูลอันทรงคุณค่า ที่เก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนศิษย์เก่าและผู้สนใจ จากทั่วโลกได้มีโอกาสร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่หล่อหลอมให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ผ่านนิทรรศการเสมือนจริง (virtual exhibition)

      รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. กล่าวว่า “KKU in memory : Virtual exhibition” นี้ เป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (virtual reality technology) มาสนับสนุนการเรียนรู้ และ การเข้าถึงข้อมูลรูปแบบใหม่ ที่ ช่วยให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการนี้ได้ จากทุกที่ ทุกเวลา เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า มข. ที่กระจายตัวกันอยู่ทุกภูมิภาคของไทย และ ในต่างประเทศ สามารถกลับมาย้อนรำลึกความทรงจำผ่านการชม นิทรรศการเสมือนจริงนี้

            นางสาวธัญลักษณ์ เจริญรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กล่าวว่า  Virtual exhibition ดีมาก ๆ เหมือนเดินไปพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในสถานที่จริง ท่องเที่ยวในโลกเสมือนได้รู้จักทุกแง่มุมความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ไปในสถานที่อีดตที่ปัจจุบันไม่มีแล้ว เชิญชวนศิษย์เก่า นักศึกษามาย้อนวันวานด้วย

“ชอบส่วนที่สอง คือ KKU Before & After ให้เห็นมุมหรือสถานที่ ที่เราชื่นชอบโดยส่วนตัวในปัจจุบัน ว่าอดีตเคยเป็นอย่างไร อาทิ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก  เมื่อก่อนเป็นทุ่งหญ้า ปัจจุบันเป็นคอนกรีตตลาดเปิดท้าย   หรือสำนักหอสมุดในอดีต ก็เป็นตึกแบบปัจจุบันเลย โครงสร้างเหมือนเดิมเพียงแต่ตกแต่งให้ทันสมัยขึ้น   และสุดท้ายคือสะพานขาว อดีตแห้งแล้งมากเลยไม่มีอะไร แต่ปัจจุบันมีต้นไม้ร่มรื่น  ทำให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม  รู้สึกตื่นตาตื่นใจมาก ๆ เหมือนได้รู้จักสถานที่ต่างๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 60 ปี เพียงแค่คลิกปลายนิ้ว น่าทึ่งมากค่ะ” 

 KKU in Memory: Virtual exhibition นำเทคโนโลยีเสมือนจริง จำนวน 6 เรื่อง คือ

1.Yesterday KKU

เข้าชมได้ที่: https://kku.world/yesterdaykku

2. KKU Before & After

เข้าชมได้ที่: https://kku.world/beforeafter

3. KKU 60 Years

เข้าชมได้ที่: https://kku.world/timeline

4. KKU Freshmen Welcoming

เข้าชมได้ที่: https://kku.world/freshmen

5. KKU Graduated Ceremony

เข้าชมได้ที่: https://kku.world/graduated

6.KKU Library : History Timeline

เข้าชมได้ที่: https://kku.world/kkulib

เข้าชมนิทรรศการได้ที่ https://kku.world/yesterdaykku
หรือดาวน์โหลดแอป Spatial เพื่อชมผ่าน Smart Phone

Scroll to Top