นศ. KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันระดับประเทศ ประกวดประกวดภาพยนตร์โฆษณา “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย”

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีม “สู้เขาสิวะอิหญิง” ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่ นายเฉลิมชัย ภาคพรม นายณัฐชนน จึงดำรงกิจ นางสาวพิมลพร ภรณ์พิริยะนิยม และ นางสาวรุจิรา พรหมาวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา อ.นริสรา พาลุสุข ในการคว้ารางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จากโครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5 นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ทั้งนี้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ห้อง Infinity โรงแรมพลูแมน กรุงเทพมหานคร

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
facebook.com/Thai-DenmarkWorkshop :ภาพ

KKBS students win a prize from the national “60th Anniversary Thai-Denmark Milk Ad Contest: My Brand Love”

https://www.kku.ac.th/12227

Scroll to Top