Ecosystem

ครบรอบ 4 ปี อาคาร’อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ขอนแก่น ระบบนิเวศนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง พัฒนาสู่รากฐานมั่นคงของเศรษฐกิจอีสาน

วันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เวลา 07.00 น. อุทยานวิทยาศาส […]

ครบรอบ 4 ปี อาคาร’อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ขอนแก่น ระบบนิเวศนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง พัฒนาสู่รากฐานมั่นคงของเศรษฐกิจอีสาน Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น แถลงข่าวเปิดตัว Vallaris Maps Platform เครื่องมือจัดการข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทย

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น แถลงข่าวเปิดตัว Vallaris Maps Platform เครื่องมือจัดการข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เปิดตัว “น่าอยู่” แพลตฟอร์มตอบโจทย์การหาที่อยู่อาศัยที่ครบที่สุด พร้อมหนุน Local Startup สร้างคู่ค้าทางธุรกิจทั่วประเทศ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เปิดตัว “น่าอยู่” แพลตฟอร์มตอบโจทย์การหาที่อยู่อาศัยที่ครบที่สุด พร้อมหนุน Local Startup สร้างคู่ค้าทางธุรกิจทั่วประเทศ Read More »

Scroll to Top