Ecosystem

ครบรอบ 4 ปี อาคาร’อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ขอนแก่น ระบบนิเวศนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง พัฒนาสู่รากฐานมั่นคงของเศรษฐกิจอีสาน

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น แถลงข่าวเปิดตัว Vallaris Maps Platform เครื่องมือจัดการข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เปิดตัว “น่าอยู่” แพลตฟอร์มตอบโจทย์การหาที่อยู่อาศัยที่ครบที่สุด พร้อมหนุน Local Startup สร้างคู่ค้าทางธุรกิจทั่วประเทศ

Scroll to Top