วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา”

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) ขอเ …

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา” Read More »

คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ รับมอบเงิน 8 ล้านบาท จากดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย ใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ รับมอ …

คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ รับมอบเงิน 8 ล้านบาท จากดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย ใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Read More »

MBA จัดประชุมวิชาการทางธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการระดับชาติ NCBMI 2021 “Chinese – Thai Business Collaboration”

__________เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564  วิทยาลัยบัณฑิตศึก …

MBA จัดประชุมวิชาการทางธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการระดับชาติ NCBMI 2021 “Chinese – Thai Business Collaboration” Read More »

คณะเภสัชศาสตร์จับมือ MBA มข. ลงนาม MOU จัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา

สำนักข่าว : thaitimenews.com URL :  https://www.thaitimenews. …

คณะเภสัชศาสตร์จับมือ MBA มข. ลงนาม MOU จัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา Read More »

2คณะ‘มข.’จัดพิธีลงนามเปิดหลักสูตรร่วม

สำนักข่าว : naewna.com URL :  https://www.naewna.com/local/58 …

2คณะ‘มข.’จัดพิธีลงนามเปิดหลักสูตรร่วม Read More »

ภาพข่าว: แวดวงรอบกรุง: ร่วมประชุม

Scroll to Top