นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล

สกู๊ปพิเศษ: มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากลนิทรรศการมีชีวิต ‘ผ้าไหมไทอีสาน

สกู๊ปพิเศษ : มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล นิทรรศการมีชีวิต ‘ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม’

สำนักข่าว :  naewna.com URL :  https://www.naewna.com/local/6 …

สกู๊ปพิเศษ : มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล นิทรรศการมีชีวิต ‘ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม’ Read More »

นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล

สำนักข่าว :   77kaoded.com URL :  https://www.77kaoded.com/ne …

นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล Read More »

นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล

________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำน …

นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล Read More »

Scroll to Top