คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากรสายวิชาการ มข.ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 9 ราย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิ …

บุคลากรสายวิชาการ มข.ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 9 ราย Read More »

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) ครั้งที่ 1/2565

วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2565 หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการกำกับโค …

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) ครั้งที่ 1/2565 Read More »

โอกาสทางธุรกิจ กับคนรุ่นใหม่ในชุมชน : คุณเล่า เราขยาย

วันที่เผยแพร่ 23 เม.ย. 2565 หัวข้อโอกาสทางธุรกิจ กับคนรุ่นใหม …

โอกาสทางธุรกิจ กับคนรุ่นใหม่ในชุมชน : คุณเล่า เราขยาย Read More »

แนะแนวเตรียมความพร้อม TCAS65 สู่ “คณะเศรษฐศาสตร์”

สำนักข่าว : dek-d.com URL :  https://www.dek-d.com/tcas/58554 …

แนะแนวเตรียมความพร้อม TCAS65 สู่ “คณะเศรษฐศาสตร์” Read More »

ร้านกาแฟ หรือ ออฟฟิศ ???? เปิดบ้านคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ทำงานแห่งความสุขของทุกคนในองค์กร

คน นับเป็นหัวใจหลักขององค์กร หากการทำงานในองค์กรเป็นพื้นที่แห …

ร้านกาแฟ หรือ ออฟฟิศ ???? เปิดบ้านคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ทำงานแห่งความสุขของทุกคนในองค์กร Read More »

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

สำนักข่าว : citynewsthai URL :  link วันที่เผยแพร่ : 16 มีนาค …

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 Read More »