10 พฤศจิกายน 2565

ยินดีกับ 21 ผลงาน บุคลากร มข. คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จ ใน “The 11th KKU SHOW and SHARE”

__________เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กองทรัพยากรบุคคล มหาวิ […]

ยินดีกับ 21 ผลงาน บุคลากร มข. คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จ ใน “The 11th KKU SHOW and SHARE” Read More »

มข.จัดงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 ยิ่งใหญ่

มข.จัดงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ยิ่งใหญ่ เน้นแปลงประ

มข.จัดงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 ยิ่งใหญ่ Read More »

คลิปประมวลภาพบรรยากาศงานสีฐานเฟสติวัล ปี 2565

คลิปประมวลภาพบรรยากาศงานสีฐานเฟสติวัล ปี 2565

คลิปประมวลภาพบรรยากาศงานสีฐานเฟสติวัล ปี 2565 Read More »

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง แ

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 Read More »

กองทุน “เฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์” บริจาคเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 1 ล้านบาท

(วันที่ 10 พย.2565 )  รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์ห

กองทุน “เฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์” บริจาคเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 1 ล้านบาท Read More »

Scroll to Top