มข.จัดงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 ยิ่งใหญ่

มข.จัดงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ยิ่งใหญ่ เน้นแปลงประเพณีลอยกระทงดั้งเดิม มาสร้างสรรค์ ต่อยอดเป็น Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภายใต้แนวคิด “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม” หวังสร้างให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ

Scroll to Top