แพทย์ฯ มข. เปิดตัว แอปฯ MDKKU CARE ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

สำนักข่าว : Easy Branches

URL : https://www.thainews.easybranches.com/trend/1905293

วันที่เผยแพร่ : 31 มีนาคม 2564

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวแอปพลิเคชัน “MDKKU CARE แอพเดียวจบ ครบทุกบริการ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง ขอนแก่นเมือง Smart City , โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Smart Hospital , Smart Hospital และ Smart OPD และ “MDKKU CARE Smart Application” ณ โถงชั้น 1 อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน MDKKU CARE เป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกัน เพื่อยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเข้ามาติดต่อและใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนอาจได้รับการบริการที่มีความล่าช้า ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองการบริการที่สามารถทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงและได้รับการรักษาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้กลายเป็น Smart City ว่า ในปัจจุบันการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นประกอบไปด้วยหลักการ 7 Smart ได้แก่ Smart Mobility, Smart Living, Smart People, Smart Economy, Smart Environment, Smart Government และSmart Energy แต่ทั้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงบริการทางด้านการแพทย์เข้าสู่แผนพัฒนาของจังหวัดร่วมด้วย เนื่องจากภายในจังหวัดขอนแก่น มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ถือเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

“การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน MDKKU CARE เพื่อรองรับผู้ป่วยนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง เพราะทำให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาใช้บริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้รับการบริการที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยถือเป็นการขับเคลื่อนความสำเร็จที่ไม่ควรหยุดการพัฒนา เพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการเป็นโรงเรียนการแพทย์ชั้นนำระดับสากลต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว

ด้าน รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงแอปพลิเคชัน MDKKU CARE ว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวได้มีการออกแบบและพัฒนามาเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการของทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยแอปพลิเคชันจะสามารถใช้แทนบัตรผู้ป่วย แสดงข้อมูลด้านสุขภาพ แสดงเวลานัดพบแพทย์และคิวรับยา พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติการรักษาย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงประวัติการใช้ยาได้

“ขั้นตอนของการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน MDKKU CARE นั้นต้องมีการยืนยันตัวตนโดยใช้เลขโรงพยาบาล(HN) เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยเมื่อดำเนินการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสิทธิ์รักษาด้วยตนเอง ทั้งยังสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันบัตรเครดิตและตู้ชำระเงินอัตโนมัติ แต่ในส่วนของการชำระเงินผ่าน QR code และ Mobile Banking ยังอยู่ในขั้นตอนขอเปิดบริการกับทางธนาคาร ซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการพัฒนาเวอร์ชันใหม่สำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่เคยทำบัตรผู้ป่วย แต่ขอเข้ารับการบริการกับทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ถือเป็นการพัฒนาเพื่อเอื้ออำนวยการเข้ารับบริการของผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ” คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าว

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้กล่าวถึงการยกระดับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้กลายเป็น Smart Hospital ว่า ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีการรองรับผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่จำนวน 1,000,000 ราย และผู้ป่วยใน จำนวน 45,000 ราย ซึ่งถือว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาในแต่ละวัน การพัฒนาแอปพลิเคชัน MDKKU CARE จะช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และสามารถที่ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ โดยต้องการที่จะให้ผู้ป่วยใช้ระยะเวลาภายในโรงพยาบาลน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์สูงสุด

“นอกจากนี้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ยังมุ่งเน้นการบริการทางการแพทย์ที่ครบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น Smart Ems ที่กำลังดำเนินการพัฒนา เพื่อที่จะสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดเจน โดยการติดตั้ง CCTV, GPS, Monitor ฯลฯ เพื่อให้แพทย์สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ในทันที ณ จุดเกิดเหตุ สามารถสั่งการและรักษาโดยตรงและรวดเร็วมากที่สุด The Smart ICU เพื่อการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และ Smart OPD เพื่อนัดหมายการพบแพทย์และตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยไม่ต้องรอคิวนาน ซึ่ง ณ ขณะนี้ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันนั้นสามารถใช้งานได้จริง 70-80% แต่ภายในปีนี้จำมีการดำเนินการให้ได้ทุกภาคส่วน 100% เพื่อตอบโจทย์การบริการที่มีความกระชับในระยะเวลาอันสั้นมากที่สุด” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าว

การพัฒนาแอปพลิเคชัน MDKKU CARE เพื่อตอบโจทย์ทางด้านการแพทย์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้เข้ารับการรักษาและบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ถือเป็นโรงพยาลรัฐแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นโรงเรียนการแพทย์ระดับสากล ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MDKKU CARE ได้ทั้ง Playstore : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kku.mdkkucare และทาง App Store : https://apps.apple.com/th/app/md-kku-care/id1558331307 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : MDKKU

Scroll to Top