MDKKU CARE

แพทย์ฯมข.เปิดตัวแอปฯ MDKKU CARE ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

สำนักข่าว : naewna URL : https://www.naewna.com/lady/564040 ว …

แพทย์ฯมข.เปิดตัวแอปฯ MDKKU CARE ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน Read More »

แพทย์ฯ มข. เปิดตัว แอปฯ MDKKU CARE ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

สำนักข่าว : mfocusnews URL : https://mfocusnews.com/archives/ …

แพทย์ฯ มข. เปิดตัว แอปฯ MDKKU CARE ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน Read More »

MDKKU CARE แอปพลิเคชั่น ช่วยยกระดับงานบริการในรพ.ของรัฐ โดยทีมแพทย์ มข.

สำนักข่าว : ผู้จัดการออนไลน์ URL : https://mgronline.com/smes …

MDKKU CARE แอปพลิเคชั่น ช่วยยกระดับงานบริการในรพ.ของรัฐ โดยทีมแพทย์ มข. Read More »

แอปฯเดียวจบ! รพ.ศรีนครินทร์เปิดตัวผู้ช่วยผู้ป่วยไฮเทค “MDKKU CARE”

สำนักข่าว : ผู้จัดการออนไลน์ URL : https://mgronline.com/loca …

แอปฯเดียวจบ! รพ.ศรีนครินทร์เปิดตัวผู้ช่วยผู้ป่วยไฮเทค “MDKKU CARE” Read More »

เอาใจคนไข้!!แพทย์ฯ มข. เปิดตัว แอปฯ MDKKU CAREแอปฯเดียวจบครบทุกบริการ

สำนักข่าว : esanbiz URL : https://www.esanbiz.com/39805 วันที …

เอาใจคนไข้!!แพทย์ฯ มข. เปิดตัว แอปฯ MDKKU CAREแอปฯเดียวจบครบทุกบริการ Read More »

แพทย์ฯ มข. เปิดตัว แอปฯ MDKKU CARE ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

สำนักข่าว : Easy Branches URL : https://www.thainews.easybran …

แพทย์ฯ มข. เปิดตัว แอปฯ MDKKU CARE ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน Read More »

“คณะแพทยศาสตร์ มข.”เปิดตัวแอพพลิเคชั่น MDKKU CARE แอพเดียวครบวงจร

สำนักข่าว : บ้านเมือง URL : https://www.banmuang.co.th/news/r …

“คณะแพทยศาสตร์ มข.”เปิดตัวแอพพลิเคชั่น MDKKU CARE แอพเดียวครบวงจร Read More »

“คณะแพทยศาสตร์ มข.”ใช้แอพพลิเคชั่น MDKKU CARE แอพเดียวครบวงจร ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

สำนักข่าว : อีสานขอนแก่นนิวส์ URL : http://news.esankhonkaenn …

“คณะแพทยศาสตร์ มข.”ใช้แอพพลิเคชั่น MDKKU CARE แอพเดียวครบวงจร ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Read More »

คณะแพทยศาสตร์ มข. เปิดตัว MDKKU CARE แอพพลิเคชั่น life style ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

สำนักข่าว : กรมประชาสัมพันธ์ URL : https://thainews.prd.go.th …

คณะแพทยศาสตร์ มข. เปิดตัว MDKKU CARE แอพพลิเคชั่น life style ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ Read More »

คณะแพทยศาสตร์ เปิด MDKKU CARE แอพพลิเคชั่น life style ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

สำนักข่าว : มวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์ URL : https://www.evente …

คณะแพทยศาสตร์ เปิด MDKKU CARE แอพพลิเคชั่น life style ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Read More »

Scroll to Top