มข.ร่วม จุฬา ฯ จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ รอบภาคอีสาน

1294

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ อาคาร ๕๐ ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการประกวดในครั้งนี้ มีนิสิตนักศึกษาจำนวน ๒๔ คน จาก ๑๓  สถาบันเข้าร่วมการประกวด   ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประกวด รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดการประกวด


รองศาสตราจารย์เพียรศักด์  ภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า การจัดการประกวดสุนทรพจน์นั้น เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในภาษาไทยผ่านการ “ถวายงานผ่านภาษา” ด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ที่เป็นบทร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงวางรากฐานและพัฒนาชาติไทยให้วัฒนาถาวรจวบจนปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ได้รับความรู้และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของชาติ
ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวนุศรา  แสงสุด  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่  นายเกริกพล  ขันทะศรี  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายกฤษณะ  เทศารินทร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอนุวัฒน์  โอชา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนายชัยอนันต์  สัจจาวาท  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งทั้ง ๕ คนจะเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๖๓ ต่อไป

มข.ร่วม จุฬา ฯ จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ รอบภาคอีสาน

ภาพเพิ่มเติม