มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักข่าว: สมัครด่วน.com

URL: link

วันที่เผยแพร่: 2ึ6 ม.ค. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)     จำนวน  4  อัตรา

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ      จำนวน  1  อัตรา

 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)     จำนวน  20  อัตรา

1. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์     จำนวน  5  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา     จำนวน  3  อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ     จำนวน  3  อัตรา

6. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา     จำนวน  3  อัตรา

10. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564

Scroll to Top