ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดโพธิ์ชัยศรี จ.อุดรธานี

188
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดโพธิ์ชัยศรี จ.อุดรธานี

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดโพธิ์ชัยศรี จ.อุดรธานี

(วันที่ 10 ต.ค.2563)  รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคี  ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค)  บ้านแวง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมียอดบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น 2,573,364.50 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างพระเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อนาค องค์ใหญ่ที่สุด หน้าตักกว้าง 15 เมตร 2 นิ้ว สูง 39 เมตร และร่วมจัดโรงทานในงาน เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและรักษาตันติอริยะประเพณีสำคัญของชาวพุทธสืบไป