CPR Team ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ

174
CPR Team ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ

CPR Team ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ

(วันที่ 10 กันยายน2563) ณ ห้องประชุม ขั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะทำงาน CPR Team ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดอบรมให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น BLS Training Day ให้กับบุคลากร กลุ่ม อสม. ซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชมชนต่างๆ  และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข และแพทย์แผนไทย  เพื่อนำความรู้ด้านการทำ CPR ช่วยชีวิตไปปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ การทำ CPR ไม่ยากอย่างที่คิด แต่สิ่งที่สำคัญคือผู้ช่วยเหลือต้องไม่ตื่นเต้นตกใจ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เมื่อพบคนหมดสติ ให้ตบไหล่พร้อมปลุกเรียก
2.ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว รีบตะโกนขอความช่วยเหลือและโทรแจ้ง 1669 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
3.ตรวจสอบดูว่าผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นหรือไม่ โดยเอาหูแตะบริเวณจมูกของคนไข้ ตามองที่หน้าอก หากหน้าอกคนไข้ไม่ขยับ หน้าท้องไม่กระเพื่อม แสดงว่าหยุดหายใจให้ปั๊มหัวใจทันที
4.สำหรับการปั๊มหัวใจ ให้ปั๊ม 100-120 ครั้งต่อนาที ปั๊มต่อเนื่องนาน 2 นาที แล้วสลับคนปั๊ม ควรปั๊มไปเรื่อยๆ จนกว่าทีมกู้ภัยจะมาถึง