พี่ใหญ่เติมไฟธุรกิจสตาร์ทอัพขอนแก่น แนะโจทย์ให้ชัด ตัดกังวลโควิด 19

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Training) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ช่วงเช้าและช่วงบ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคมเป็นการบรรยาย เวิร์คช็อปในหัวข้อ “Validate Your Business” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ Chief Executive Officer และคุณแก้วตา ผดุงพิสุทธิ์ Managing Director บริษัท Gnosis Advisory จำกัด ทีมที่ผ่านเข้ารอบเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ห้อง Meeting Room 5 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ช่วงเย็น มีการจัดกิจกรรม Big Brother Sharing ดำเนินการให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษา แนะแนวทางการดำเนินธุรกิจ ในหัวข้อ “ธุรกิจในท้องถิ่น ปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ COVID-19” ให้แก่ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยบริษัทใหญ่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่

1) คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

2) คุณกังวาน เหล่าวิโรจน์กุล  ประธานบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด

3) คุณปรีชา พันธ์นิกุล   กรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4) คุณจินตนา ชูพรมวงษ์   ผู้จัดการส่วนงานกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์  TCDC Khon Kaen สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ต่อมา วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ทีมที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้ารับคำปรึกษารายทีม เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ต่อไป

 

ข่าว : ณัฐกานต์

ภาพ : นภดล

Scroll to Top