KKU Care : COVID-19 Relief Fund for Students ลงทะเบียนรับ10%ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่าย

KKU Care : COVID-19 Relief Fund for Students

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนรับความช่วยเหลือร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายในแต่ละเทอม โดยนักศึกษาที่จ่ายค่าเทอมภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 2562 และภาคการศึกษาต้น 2563 แล้ว เริ่มยื่นแสดงความจำนงได้เลยครับ

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน หากเข้าระบบแล้วมีปัญหาช้า ไม่ต้องกังวลนะครับ สามารถแสดงความจำนงได้ทุกวัน โดยรอบแรกที่จะโอนเงินคือผู้ที่ยื่นความจำนงภายในวันที่ 7 มิถุนายน นี้ และจะได้รับเงินประมาณวันที่ 15 มิถุนายน ดังนั้นมีเวลาครับ

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. KKU Account (@kkumail.com)
2. พร้อมเพย์ (PromptPay) เลขประจำตัวประชาชน (ตรวจสอบด้วยว่าบัญชียังสามารถโอนเงินได้ โดยให้คนอื่นทดลองโอนให้สัก 1 บาท)

สามารถยื่นแสดงความจำนงได้ที่
https://relief-fund.kku.ac.th/

Scroll to Top