พี่ใหญ่เติมไฟธุรกิจสตาร์ทอัพขอนแก่น แนะโจทย์ให้ชัด ตัดกังวลโควิด 19