มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อนุกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำฯ วุฒิสภา นำเสนอ “นวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์” ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะฯ เพื่อสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และผลกระทบจากเอลนีโญ่ ในพื้นที่ภาคอีสาน

 

      เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรี ร่วมลงพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พบประชาชนที่อยู่ทั้งในพื้นที่ชลประทานและพื้นที่นอกชลประทาน เพื่อพูดคุยประเด็นปัญหาภัยแล้ง และผลกระทบจากเอลนีโญ่ พื้นที่ทำกิน และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ และ รายงานการบริหารจัดการน้ำ การเตรียมรับมือแก้ปัญหาภัยแล้งช่วงปลายปี 2566-2567 และคาดว่าจะแล้งต่อเนื่องถึงปี 2570 เนื่องจากภาวะ “เอลนิโญ่”

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อนุกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำฯ วุฒิสภา  ประกอบไปด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , นายภัทรพล ณ หนองคาย และ  นายสุภัทรดิศ ราชธา ได้ร่วมรายงานตอบข้อซักถามต่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีฯ เกี่ยวกับฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่สำคัญของ คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจน ฯ วุฒิสภา พร้อมกันนี้ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กล่าวว่า “นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งและขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีฯ ที่จะพิจารณานำนวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์มาใช้แก้ภัยแลังในภาวะ “เอลนีโญ่” ซึ่งสามารถรับมือได้จริง ที่ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้สร้างฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อกักเก็บในลำน้ำชีเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2558 ซึ่งสามารถรับมือภาวะแล้งในภาวะเอลนีโญ่ช่วงปี 2558 และ 2562 – 2563 ทำให้มีน้ำใช้ผ่านวิกฤตแล้งได้ บนพื้นที่ 63,000 ไร่ มีน้ำทำการเกษตรกระจายทั่วพื้นที่”

โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความสนใจและมีความต้องการที่จะให้จังหวัดขอนแก่นได้นำเอานวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์ มาใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และผลกระทบจากเอลนีโญ่ ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

 

แหล่งที่มาข่าว : https://www.nationtv.tv/politic/378929541) ,

https://www.facebook.com/100063808116007/posts/pfbid0uGLsTZDDvuDH3b1hzVfAJFGVBrJgWaPUFCBCzGUMJAHcQWdNtnM7piMThQzxgiCbl/?mibextid=cr9u03

 

 

 

Scroll to Top