ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัทรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี

(วันที่ 19 พค.2565) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัทรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top