ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

มข. ร่วมลงนามความร่วมมือ วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
มข. ร่วมลงนามความร่วมมือ วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือ วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ส่งเสริมเยาวชนขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

Scroll to Top