บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

มข.ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิฯ(กรอบบ่าย)

มข.ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิฯ(กรอบบ่าย) Read More »

ขอนแก่นผนึกกำลังร่วมกำจัดโรคร้าย(กรอบบ่าย)

ขอนแก่นผนึกกำลังร่วมกำจัดโรคร้าย(กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย(กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย Read More »

ภาพข่าว: ลงนาม

ภาพข่าว: ลงนาม Read More »

CASCAP จับมือ 16 หน่วยงาน พัฒนา ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563  เวลา 10.30-13.00 น.  มหาวิท

CASCAP จับมือ 16 หน่วยงาน พัฒนา ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี Read More »

Scroll to Top