บัณฑิตพันธุ์ใหม่

ดร.ดนุช ย้ำสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตรงความต้องการเอกชน มี soft skill นำพลังสูงวัยร่วมพัฒนาประเทศ

ดร.ดนุช ย้ำสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตรงความต้องการเอกชน มี soft skill นำพลังสูงวัยร่วมพัฒนาประเทศ

มข. ชี้ ผลผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ปริมาณเพิ่ม คุณภาพสูง เร่งตอบโจทย์แรงงานโลก ตามนโยบาย อว.

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เยือน มข. ชื่นชม 2 หลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แนะ ควรถอดบทเรียน เปิดสภาคราวหน้าเตรียมนำเสนอ

Scroll to Top