คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานพิเศษ : สำนักบริการวิชาการ-คณะเกษตรศาสตร์ มข. เปิดการอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

สำนักข่าว : naewna.com URL :  https://www.naewna.com/local/68 …

รายงานพิเศษ : สำนักบริการวิชาการ-คณะเกษตรศาสตร์ มข. เปิดการอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม Read More »

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรฯ มข. อบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

สำนักข่าว :  siamrath.co.th URL :  https://siamrath.co.th/n/3 …

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรฯ มข. อบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม Read More »

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรฯ มข. อบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม | สยามรัฐ | LINE TODAY

สำนักข่าว : today.line.me  URL :  https://today.line.me/th/v2 …

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรฯ มข. อบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม | สยามรัฐ | LINE TODAY Read More »

การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ โดย ม.ขอนแก่น

สำนักข่าว : campus.campus-star.com URL :  https://campus.camp …

การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ โดย ม.ขอนแก่น Read More »

“ฟอกกาว-ย้อมสีเส้นไหม” จากวัสดุธรรมชาติ เคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน | กรุงเทพธุรกิจ | LINE TODAY

สำนักข่าว :  today.line.me URL :  https://today.line.me/th/v2 …

“ฟอกกาว-ย้อมสีเส้นไหม” จากวัสดุธรรมชาติ เคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน | กรุงเทพธุรกิจ | LINE TODAY Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม” จากวัตถุดิบธรรมชาติในชุมชน หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

สำนักข่าว : innwhy.com URL :  https://www.innwhy.com/kku07092 …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม” จากวัตถุดิบธรรมชาติในชุมชน หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน Read More »

มข.อบรม การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม

สำนักข่าว : banmuang.co.th URL :  https://www.banmuang.co.th/ …

มข.อบรม การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม Read More »

Scroll to Top