คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชวนส่องคณะต้นกำเนิด 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

สำนักข่าว : dek-d.com URL : https://www.dek-d.com/tcas/51602/ …

ชวนส่องคณะต้นกำเนิด 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย Read More »

ขอนแก่น-ศูนย์การเรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธุ์ดี

สำนักข่าว : esandailyonline.com URL : https://www.esandailyon …

ขอนแก่น-ศูนย์การเรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธุ์ดี Read More »

ชมการถ่ายทอดสด “การประชุมวิชาการ การยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักข่าว : eventesan.com URL : https://www.eventesan.com/arc …

ชมการถ่ายทอดสด “การประชุมวิชาการ การยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผันชีวิตเป็นเกษตรกร เลี้ยงกระบือครบวงจร สร้างรายได้หลักแสนต่อปี

สำนักข่าว: technologychaoban.com URL : https://www.technology …

บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผันชีวิตเป็นเกษตรกร เลี้ยงกระบือครบวงจร สร้างรายได้หลักแสนต่อปี Read More »

เกษตร มข.อบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่กลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ”

สำนักข่าว: banmuang.co.th URL :  https://www.banmuang.co.th/n …

เกษตร มข.อบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่กลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการ U2T

สำนักข่าว: krajaikao.com URL :  https://krajaikao.com/?p=5203 …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “หั …

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ”

สำนักข่าว: mgronline.com URL :  https://mgronline.com/smes/de …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ”

สำนักข่าว: khao24h.net URL :  https://khao24h.net/share/news- …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการ U2T

สำนักข่าว: thainews.easybranches.com URL :  https://www.thain …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการ U2T Read More »

Scroll to Top