คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. คว้าทองแดงออกแบบเครื่องเรือน

ถา’ปัด มข.ช่วยผู้สูงอายุ

‘ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต’งานวิจัยมข.เพื่อผู้ป่วยติดเตียง (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: ‘มข.’ ออกแบบที่นอนลมถุงน้ำยาล้างไตเพื่อผู้สูงวัย-ป่วยติดเตียง…

‘ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต’งานวิจัยมข.เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

มอบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต

ขอนแก่นมีผู้สูงอายุมากถึง 276,029 คน พบผู้ป่วยติดเตียงอีกหลายคน สถาปัตย์ฯ มข.วิจัยผลิตที่นอนลม ประเดิมมอบเทศบาลศิลา

Scroll to Top