‘ESRI” ร่วม “ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น” จับตาโควิด-19 เช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ !

สำนักข่าว: trjournalnews.com

URL :  https://www.trjournalnews.com/32013

วันที่เผยแพร่: 25  มิ.ย. 2564

Scroll to Top