กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2024” ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์พหุวัฒนธรรม

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2024” ส่งเสริม […]

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2024” ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์พหุวัฒนธรรม Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2024” ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์พหุวัฒนธรรม

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการส่งเสริมการเร

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2024” ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์พหุวัฒนธรรม Read More »

มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ ทุน NIH”

สำนักข่าว : thainews.easybranches.com URL :  https://www.thai

มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ ทุน NIH” Read More »

“มข.”จัดปฐมนิเทศการเรียนหลักสูตร AI Online: MIT Critical Data ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำนักข่าว: บ้านเมือง URL: https://www.banmuang.co.th/news/reg

“มข.”จัดปฐมนิเทศการเรียนหลักสูตร AI Online: MIT Critical Data ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดบรรยายพิเศษ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานการทูตสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์” เดินหน้าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มที่ สู่ความเป็นนานาชาติ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่

กองการต่างประเทศ มข. จัดบรรยายพิเศษ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานการทูตสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์” เดินหน้าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มที่ สู่ความเป็นนานาชาติ Read More »

มข. เปิดบ้านต้อนรับคณะทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย สานสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างประเทศมุ่งสู่ความเป็นสากล

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อน

มข. เปิดบ้านต้อนรับคณะทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย สานสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างประเทศมุ่งสู่ความเป็นสากล Read More »

ทันตแพทย์มข.ประชุมนานาชาติเติมกึ๋นด้านวิชาการ (กรอบบ่าย)

ทันตแพทย์มข.ประชุมนานาชาติเติมกึ๋นด้านวิชาการ (กรอบบ่าย) Read More »

Scroll to Top