อริชัย มุ่งรวยกลาง

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมพบปะบุคลากรประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม […]

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมพบปะบุคลากรประจำปี 2564 Read More »

ประกาศปิดช่องจราจร 8-9 สิงหาคม 2563

งานซ่อมบำรุงอาคารและถนน กองอาคารและสถานที่ ขอแจ้งปิดช่องจราจร

ประกาศปิดช่องจราจร 8-9 สิงหาคม 2563 Read More »

กองอาคารและสถานที่ จัดกิจกรรมปรับปรุงทาสีแนวรั้ว มข.

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ประตู 5 สีฐาน มหา

กองอาคารและสถานที่ จัดกิจกรรมปรับปรุงทาสีแนวรั้ว มข. Read More »

ประกาศปิดถนน เพื่อปูผิวจราจร ตั้งแต่วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2563

กองอาคารและสถานที่ ได้ทำการปรับปรุงถนนมอดินแดง จากสามแยกกองป้

ประกาศปิดถนน เพื่อปูผิวจราจร ตั้งแต่วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2563 Read More »

ประกาศ กำหนดการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 10-30 มิถุนายน 2563

  กองอาคารและสถานที่ ขอแจ้งเพิ่มเติมในการปูผิวทางแอสฟัลท

ประกาศ กำหนดการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 10-30 มิถุนายน 2563 Read More »

ประกาศ ปิดวงเวียนเพื่อปรับปรุง

กองอาคารและสถานที่ มีโครงการปรับปรุงถนนมอดินแดง จากสามแยกกองป

ประกาศ ปิดวงเวียนเพื่อปรับปรุง Read More »

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ การปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการปรับปรุงถนนพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กองอาคารและสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงถนนพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ การปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการปรับปรุงถนนพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ Read More »

แจ้งปรับปรุงถนนพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระยะที่ 1)

จากข่าวประกาศ “ปรับปรุงถนนพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ” ตามห

แจ้งปรับปรุงถนนพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระยะที่ 1) Read More »

Scroll to Top