ประกาศปิดช่องจราจร 8-9 สิงหาคม 2563

งานซ่อมบำรุงอาคารและถนน กองอาคารและสถานที่ ขอแจ้งปิดช่องจราจร 1 ช่องทาง ประตูมอดินแดง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว โดยกำหนดระยะเวลาปิดตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ไปจนถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 9 สิงหาคม 2563 นี้ จุดที่ปิดคือเลนเกาะกลางถนนขาเข้า จากประตูมอดินแดง ตัดแยกที่เลี้ยวไปโรงเรียนสาธิตมอดินแดง 1 ช่องจราจร

กองอาคารและสถานที่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่
นายพิฑูรย์ มูลศรี โทร.089-712-9700
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคารและถนน

 

Scroll to Top