ประกาศ กำหนดการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 10-30 มิถุนายน 2563

 

กองอาคารและสถานที่ ขอแจ้งเพิ่มเติมในการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเส้นทางจาก
– สี่แยกศาลาเดิม จนถึงวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ และ
– สามแยกถนนหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ ถึงวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ (กำลังดำเนินการ 10 มิถุนายน)

ระหว่างวันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่ปิดการจราจร โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าว กองอาคารและสถานที่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Scroll to Top