สสส.จับมือท้องถิ่นเปิดโฮมสเตย์-วัดเป็นที่กักตัวผู้ป่วยสีเขียว

วันที่เผยแพร่ : 01 ส.ค. 2564

สสส.จับมือท้องถิ่นเปิดโฮมสเตย์-วัดเป็นที่กักตัวผู้ป่วยสีเขียว

สำนักข่าว : | PostToday | LINE TODAY  today.line.me

URL :  https://today.line.me/th/v2/article/V1GpqR

Scroll to Top