ขอเชิญผู้ที่สนใจชมนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดออกแบบโครงการกังสดาล-ย่านเดินเท้า

ขอเชิญผู้ที่สนใจชมนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดออกแบบโครงการกังสดาล-ย่านเดินเท้า กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง TCDC ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น บริษัท URBAN ROOM และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งจัดแสดงผลงานให้ทุกท่านได้เข้าร่วมโหวตแนวทางการออกแบบ ระหว่างวันที่ 4 – 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 20.00 น. ณ ลานออกกำลังกาย บึงหนองแวงตราชู (ตรงข้ามร้านเคี้ยง สาขากังสดาล)  และเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมย่านกังสดาลให้เดินได้ โดยร่วมกันโหวตแนวคิดการออกแบบย่านกังสดาลที่ตรงใจท่านได้  ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 โครงการ จะถูกนำมาพิจารณานำไปพัฒนาเป็นต้นแบบในการทดลองให้เกิดขึ้นจริงในย่านกังสดาลภายใต้เทศกาล Isan Creative Festival 2021 ช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 นี้

วิธีการโหวต

💡สามารถโหวตทางออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/CRMDDb6xmpakXEob6

💡 หรือ สามารถดูนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดออกแบบ พร้อมโหวตผลงานได้ที่ลานออกกำลังกาย
บึงหนองแวงตราชู จ.ขอนแก่น (ตรงข้ามร้านเคี้ยง สาขากังสดาล) ย่านกังสดาล เวลา 14.00 -20.00 น.

ข้อมูล/ภาพ : อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ
เผยแพร่ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top