คลังเลือดกลาง ขาดเลือดหนัก เปิดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกไปรับบริจาคโลหิตให้ถึงที่

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 ระลอกที่ 3 ซึ่งมีผลกระทบเป็นอย่างมากกับการจัดหาโลหิตของคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากวิกฤติดังกล่าวทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดต่ำลงมากกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากการปรับรูปแบบการเรียนการสอน Online การทำงานแบบ Work Form Home หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ถูกงดการจัดกิจกรรม งดการรวมกลุ่มใหญ่ และถูกเลื่อนการรับบริจาคโลหิตออกไปไม่มีกำหนด เกิดปัญหาโลหิตขาดแคลน และโลหิตสำรองคงคลังไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงโรงพยาบาลใกล้เคียง

      ดังนั้น คลังเลือดกลางจึงได้ปรับกลยุทธ์ในการออกรับบริจาคโลหิตในรูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการ “รวมพลังผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยจะออกรับบริจาคโลหิตสำหรับกลุ่มย่อย ที่มีจำนวนผู้บริจาคไม่เกิน 20 คน เพื่อลดการรวมกลุ่มคนขนาดใหญ่ ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เพียงผู้บริจาคโลหิตรวมกลุ่มกัน แล้วแจ้งความประสงค์มายังคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วทางคลังเลือดกลางจะจัดเตรียมทีมบุคลากรพร้อมแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นหน่วยเล็กเคลื่อนที่เร็วออกไปรับบริจาคโลหิตให้ถึงที่ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรับบริจาคโลหิตทุกประการ ขอให้ผู้บริจาคโลหิตมั่นใจในมาตรการการป้องกันการระบาดของ COVID-19 และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ขอเชิญทุกท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงมาร่วมโครงการนี้กันนะคะ
“บริจาคโลหิตปลอดภัย มั่นใจได้”

ติดต่อ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-363 945, 043-363 428, 091-867 7871

Scroll to Top