มข.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน

สำนักข่าว : nationtv

URL : https://www.nationtv.tv/main/content/378820053

วันที่เผยแพร่ :  2 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน สืบสาน วัฒนธรรมสัมพันธ์ โดยคัดสรรศิลปินคุณภาพที่สร้างผลงนศิลปะ 3 สาขา ทั้งทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดงรับรางวัล

Scroll to Top