มข.กับบทบาทโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)” โดย อธิการบดี


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
กล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการขับเคลื่อนโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

Scroll to Top