ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมรายการ “มองอีสาน ผ่าน NBT” 

ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมรายการ “มองอีสาน ผ่าน NBT”

รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมรายการมองอีสาน ผ่าน NBT ในรายการพิเศษ “ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ” จากน้ำพระทัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สืบเนื่องจาก วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี นับเป็นวันแห่งมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หนึ่งในพระเมตตาและน้ำพระทัยของพระองค์ คือการพระราชทานพระราชานุญาติ ให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ชื่อว่า “ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2535

โดยรายการ มองอีสาน ผ่าน NBT ได้เชิญ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส เป็นแขกรับเชิญพิเศษมาบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ในการเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยยึดมั่นในหลักพระเมตตา และน้ำพระทัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. ร่วมภาควิชาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกภาคีเครือข่ายจัด “โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา”

Scroll to Top