วงโปงลางสินไซผงาดคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ตามที่กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน งานมหกรรมดนตรีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทุนการศึกษา วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งวงโปงลางเข้าร่วมชิงชัยในครั้งนี้และเป็น 1 ใน 5 วงที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งวงที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 5ในรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ประกอบด้วยวงโปงลางสายแนนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วงศิลป์ลำปาว สาวผู้ไท วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ วงคนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

และในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการประกวดแข่งขันดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ งานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2563 ณ ลานหน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง และคณาจารย์แขนงวิชานาฎยศิลป์อีสาน ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวงได้นำเหล่านักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดง แขนงวิชานาฎยศิลป์อีสาน และแขนงวิชาดนตรีพื้นเมืองจำนวน 35 คน เข้าสู่การแสดงในรอบชิงชนะเลิศในชุด “เชิญขวัญพระพันปี เทวนารี น้อมถวยพระพร” เป็นการแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตัดสินให้วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทุนส่งเสริม 60,000 บาท และสามารถคว้าถ้วยรางวัลในรางวัลต่างๆประกอบด้วย รางวัลบรรเลงโปงลางดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาท  รางวัลบรรเลงกลองดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาท  รางวัลกั๊บแก๊บดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาท รางวัลการแสดงวิถีชีวิตถิ่นอีสานดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาท  รางวัลบรรเลงซออีสานดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาท ซึ่งรุ่นประเภทอายุไม่เกิน 25 ปีนี้ ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นเดียวกับรุ่นเล็ก โชว์ความสามารถจนสามารถคว้าระดับความสามารถ เหรียญ ทอง ได้รับโล่ที่ระลึก และทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 30,000 บาท ไปครองทุกๆวง

สำหรับแนวคิดในการจัดการแสดงชุด “เชิญขวัญพระพันปี เทวนารี น้อมถวยพระพร” ในการประกวดครั้งนึ้คือเป็นการสร้างสรรค์การแสดงโดยนำเอามรดกสถาปัตยกรรมอีสาน “สิม” และ “ฮูปแต้ม” มาเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การแสดง สะท้อนความรู้สึกนึกคิด กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาผ้าทอ มาผสมผสาน บูรณาการให้เกิดเป็นการแสดงชุดใหม่ภายใต้เกณฑ์การประกวดที่กรมพลศึกษาได้กำหนดขึ้น

ขอขอบคุณภาพจาก Facebook : Phromsak Sonthisamphun

ข้อมูล : อาจารย์พงศธร ยอดดำเนิน

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. ร่วมภาควิชาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกภาคีเครือข่ายจัด “โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา”

Scroll to Top