มข. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ หนุนพื้นที่จัดงาน “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8”
             วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสารสิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว “การจัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8” (I-SAN BOOK FAIR 2020) และงาน I-SAN STATIONARY FAIR 2020 โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , น.ส.ฐาปนี โปร่งรัศมี อุปนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) และนางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเปิดพื้นที่เพื่อให้เยาวชนมีแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างองค์ความรู้ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ตามนโยบาย ประชาคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( People) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนพื้นที่จัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตอย่างไม่สิ้นสุด
     
งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020) และงาน I-SAN STATIONARY FAIR 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย(PUBAT) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) สสปน.(TCEB) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน” และปีนี้กำหนด Theme ในการจัดงานเป็น “อ่านสร้างคน เขียนความสุข”
ขอบคุณภาพจาก เทศบาลนครขอนแก่น
Scroll to Top