ปปช.มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 “กรมบังคับคดี-บสย.-ม.ขอนแก่น”

สำนักข่าว: สยามรัฐ
URL:https://siamrath.co.th/n/160785
วันที่เผยแพร่: 6 มิ.ย. 2563

ปปช.มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 “กรมบังคับคดี-บสย.-ม.ขอนแก่น”

สำนักงาน ป.ป.ช. มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ให้ “กรมบังคับคดี -บสย.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.) พร้อมด้วย พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) แก่หน่วยงาน 3 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้ารับมอบรางวัลฯ ดังนี้
1. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี
2. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ บริเวณโถงหน้าห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Scroll to Top