รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับฟังนโยบายการบริหาร

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL: http://www.newsdatatoday.com/index.php/social-news/social-newss/147579-%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
วันที่เผยแพร่: 4 มิ.ย. 256

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับฟังนโยบายการบริหาร

 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารคณะ โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Smart Class Room ชั้น 4 โซน A อาคารรัตนพิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น