มข.เผย การเรียนการสอนออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เทอมหน้า ปีการศึกษา 2562-2563 พร้อมแล้วกว่า 90 %

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลได้ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน และคำสั่งของจังหวัดขอนแก่นในการปิดสถานศึกษา เป็นเวลา 28 วัน (นับวันราชการเดิม) ตั้งแต่ 18 มีนาคม –  30 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา พร้อมกันนี้ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563   โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมกว่า 90% ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยได้เตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 สำหรับ นักศึกษา  คณาจารย์ ดังนี้

ด้านนักศึกษา

1.มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรื่อง accounting หรือ user สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน โดยที่ไม่ต้องมามหาวิทยาลัย

2.มหาวิทยาลัยร่วมมือกับเอกชนในการให้บริการอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยได้จัดวิธีการช่วยเหลือ 2 กรณี  คือ

2.1. การบริการอินเตอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการมือถือประเทศไทย 4 บริษัท คือ True AIS Dtac และ Cat Telecom   โดย ณ ขณะนี้ AIS True Dtac ได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นที่เรียบร้อย ในการให้บริการแพ็คเกจกลาง 400 บาท ที่จะใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบไม่จำกัด (unlimited) เป็นเวลา 3 เดือน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 100 กว่าบาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น มีแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตที่เติมขึ้นมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าเดิม หรือ ลูกค้าใหม่ ที่เป็นบุคลากร หรือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โดเมน kku.ac.th โดยไม่คิดค่าอินเตอร์เน็ต  เป็นเวลา 1 ปี   เช่น นักศึกษาสามารถเข้าเว็บที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน อย่าง  e-learning ที่มีรายวิชา เกือบ 4,000 รายวิชา โดยไม่เสียค่าอินเตอร์เน็ต

2.2. ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการ Wi-Fi ในราคาที่ถูกลง โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงกับบริษัทที่ให้บริการ Wi-Fi ให้สามารถใช้ Wi-Fi ในราคาที่ถูกลง เช่น อินเทอร์เน็ตที่บ้าน  50 Mbps 99 บาทต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท

3.ด้านอุปกรณ์สำหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำคุณสมบัติโนตบุคที่เหมาะสมสำหรับ ใช้ในการเรียนออนไลน์ ดังนี้

 • CPU หน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 4 core ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.5 core GHz, Cache memory ไม่ต่ำกว่า 6MB
 • RAM ไม่ต่ำกว่า 8 GB DDR4 2400MHz หรือดีกว่า
 • HDD ไม่ต่ำกว่า 256 GB
 • Network interface มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ชนิดความเร็ว10/100/1000 Mbps ตามมาตรฐาน RJ-45
 • Wi-Fi สามารถทํางานแบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE  802.11 แบบ ac/b/g/n หรือดีกว่า
 • Bluetooth สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth V4.0 หรือดีกว่า
 • Graphic card มีหน่วยประมวลผลกราฟฟิกสามารถแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 2 GB DDR5 หรือดีกว่า
 • USB มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 และ 3.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 • Monitor  มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า15”
 • Camera/Audio มี Built-in HD Camera ลำโพง และ ไมโครโฟนติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง
 • HDMI/VGA สามารถเชื่อมต่อออกทางจอมอนิเตอร์ผ่านทางช่อง HDMI หรือ VGA ได้
 • อุปกรณ์เสริมที่แนะนำ  เมาส์แบบไร้สาย/หูฟัง/สายเชื่อมต่อระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน RJ-45

โดยราคาอุปกรณ์ ดังกล่าว ราคาจะเริ่ม ต้นที่ประมาณ  18,000 บาท  และ มีคุณสมบัติครอบคลุม สอดคล้องกับการใช้งานของนักศึกษาทุกคณะ ซึ่งนักศึกษาสามารถ download และติดตั้งระบบปฏิบัติการWindows ที่มีลิขสิทธิ์ เช่น Windows10/8.1/7 หรือ Windows Server 2019 บนเครื่องของตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรวมถึง software ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน

อีกแนวทาง คือ นักศึกษาสามารถ ยืม-คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   https://ltic.kku.ac.th/home/ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  https://library.kku.ac.th/  และสอบถามคณะที่ตนเองสังกัด

ด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

 1. e-learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://e-learning.kku.ac.th/ จะเป็นระบบหลักสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 เนื่องจาก 1. นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาเนื้อหารายวิชาโดยไม่ต้องเสียค่าอินเตอร์เน็ต 2.อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้งาน

2.ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเตรียมรายวิชา KKU 191 Online Teaching and Learning (การจัดเรียนการสอนออนไลน์ : ในยามฉุกเฉิน) : https://e-learning.kku.ac.th/enrol/index.php?id=5712 ซึ่งอยู่ในระบบ e learning ของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้อาจารย์เข้าไปศึกษา จดจำ เทคนิค วิธีการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่เหมาะสมกับตนเอง และ รายวิชา ขณะนี้มีการเพิ่มเนื้อหา เทคนิคต่างๆเข้าไปอย่างต่อเนื่อง

3.หากคณาจารย์ต้องการความช่วยเหลือ ปรึกษา หน่วยงานภายในที่มีความพร้อม ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  คือ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   https://ltic.kku.ac.th/home/

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  https://library.kku.ac.th/

โดยในช่วงท้าย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับอาจารย์ต้องรีบเข้ามาศึกษา และ ฝึกตนเองในเชิงของทักษะ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งสาขาวิชา หรือ คณะ หลักสูตร จะต้องช่วยเหลืออาจารย์ด้านวัสดุอุปกรณ์

“สิ่งสำคัญที่สุดผมมองว่าเป็นไมโครโฟน เพราะว่าเสียงของอาจารย์ที่อัดวิดีโอ หรือ video conference กับนักศึกษาจะต้องชัด หากเสียงก้อง อื้ออึง นักศึกษาฟังในระยะเวลานานๆจะเหนื่อยมาก ฉะนั้นไมโครโฟนจะต้องดีสามารถตัดเสียงรบกวนและไม่ต้องราคาแพง ในด้านความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ขณะนี้อยู่ที่ 90% มีรายละเอียดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น เราพยายามที่จะทำ video conference ที่ให้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าอินเตอร์เน็ต แต่ถึงจะเสียค่าอินเตอร์เน็ตก็จะมีแพ็คเกจที่ถูกก็คือ 99 บาทต่อเดือน สำหรับ video conference ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ง่าย และเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันความพร้อมด้านซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอน เชื่อว่ามีอยู่เยอะ ที่จะให้นักศึกษาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น  email storageในการเก็บไฟล์ ระบบในการส่งงานกับอาจารย์เราทำมานานแล้ว เพียงแค่นำมาแนะนำว่าต้องใช้ยังไง อะไรบ้างในสถานการณ์แบบไหน ฉะนั้น เราจะต้องฝึกนักศึกษาเรื่องเครื่องมือดิจิตอล เดิมทีเราจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมสัมพันธ์ แต่รอบนี้ เขาต้องเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ออนไลน์ ต้องทำให้เป็น”รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวทิ้งท้าย

 

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง

Scroll to Top