eventesan-สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน” การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ฯ” รุ่นที่ 7 

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน” การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ฯ” รุ่นที่ 7 

 

สำนักข่าว  :      eventesan.com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/31028

วันที่เผยแพร่  :  19 Mar 2024 

Scroll to Top