วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดใหญ่ “Inter โฮม” รวมคนดัง หลากวงการ Empowering นศ.สู่ New E – SAN

นำทีมโดย แอนโทเนียโพซิ้ว  CK Cheong   ท็อป จิรายุ  คอนเทนต์ว้าว ตลอดงาน ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสนุกเอาใจวัยรุ่นจาก สลอตแมชชีน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จัดงาน Inter-Home in the Celebration of the 60th Anniversary of Khon Kaen University  ภายใต้หัวข้อ “Empowering Tomorrow: New Isan and the Next Generation of Human Capital” ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีกล่าวเปิดงาน  ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ร่วมงานกว่า 3,000 คน

               ผศ.ดร.สิริมนพร ทิพย์สิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “อินเตอร์โฮม” ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Inter-Home in  the Celebration of the 60th Anniversary of Khon Kaen University วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงความหลากหลาย (Diversity) ที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) ในสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ (Internationalization)  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับความเป็นอีสานผ่านมุมมองทางความคิดและวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาอีสานสู่การเป็นอีสานยุคใหม่ ภายใต้มุมมองที่หลากหลาย และสิ่งสำคัญของความเป็นอีสานยุคใหม่ นั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของคนในภาคอีสานของประเทศไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเน้นการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ในภูมิภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคมในยุคปัจจุบันและอนาคต

“ Inter โฮม เป็น CSR โปรเจ็ค เพื่อส่งมอบโอกาสให้กับผู้คน สร้างสรรค์องค์ความรู้ที่จะส่งโอกาสแก่คนรุ่นใหม่ มี วิทยากร 9 ท่าน  7 session 7 มุมมองจากแวดวงที่หลากหลายมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ภายใต้หัวข้อ “Empowering Tomorrow: New Isan and the Next Generation of Human Capital”  เป็นการศึกษาอย่างไร้พรมแดน โอกาสด้านการศึกษาสำคัญในการต่อยอดชีวิต  การเรียนต่อต่างประเทศ  ท่านทูตมีทั้งตัวแทนจากอเมริกา ฝรั่งเศส  คุณแอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศนางงามจักรวาลปี 2023  ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ Empowering  ระดับโลก  Inter โฮม คือการรวมศิษย์เก่า ศิษย์ ปัจจุบัน โฮม คือการรวมกันในภาษาอีสาน มาทำบุญร่วมกัน ผ่านไอเดีย  เกสทที่เชิญมาจิตอาสาทั้งนั้น  คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา CEO and Bitkub Group คุณCK Cheong, CEO of Fastwork.co  คุณจิตราวิณี วรรณกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มด้านการตลาดและนวัตกรรม กลุ่มบริษัทเดนท์สุฯ ประเทศไทย  เราทำเพื่อให้คนที่เป็นนิวเจนพลังคนรุ่นใหม่ ทุนมนุษย์ที่จะสร้างอะไรหลายๆ อย่างต่อประเทศ ต่อโลกของเราได้”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และสร้างนวัตกรรมในชุมชนและสังคม โดยมีการเน้นให้การศึกษาและการวิจัยสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของภาคอีสาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในภาคอีสาน ผ่านการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วัฒนธรรม และการบริการวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในภาคอีสาน  สำหรับงาน “อินเตอร์โฮม” มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างมายเซท  ผลักดันให้นักศึกษายุคใหม่  รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ใช้พลังของคนรุ่นใหม่ สู่การต่อยอดเป็น New E-San

“จะสังเกตว่าในยุคนี้ รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงตาม ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจอาหาร  โรงแรมโดยที่ไม่มีหน้าร้าน  แต่ใช้วิธีให้ผู้ประกอบการมาเป็นซัพพลายเชน (Supply Chain)  เราควรสอนให้นักศึกษา คิดสร้างสรรค์ เสริมจินตนาการ คิดกลยุทธ์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของสังคม  สอดคล้องกับ New E- san องค์ประกอบหลักคือ โลจิสติกส์ (logistics) ภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจ   ด้านภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์คือเป็นจุดเชื่อมโยงภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีนตอนใต้ และพม่า  ด้านเศรษฐกิจ คือเมื่อสิ้นสุดยุคสงครามเย็น เปลี่ยนสนามรับเป็นสนามการค้า ค้าขายผ่านชายแดน มูลค่าการค้าเพิ่มเป็นเกือบเป็นแสนล้าน เศรษฐกิจของอีสานจะเติบโตพร้อมๆเพื่อนบ้าน  นอกจากนี้ด้านโลจิสติกส์ (logistics) คือไทยเป็นจุดเชื่อมโยงภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รถไฟมาจากจีนตอนใต้ รถไฟรางคู่ไปบ้านไผ่ นครพนม ดานัง เหล่านี้ล้วนต้องการพลังคนยุคใหม่ โดยเฉพาะจากสถาบันที่เป็นศูนย์รวมแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังอย่างยิ่งว่างาน “อินเตอร์โฮม” จะสร้างพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างมายเซท  ผลักดันให้นักศึกษายุคใหม่  ใช้พลังของคนรุ่นใหม่ สู่การต่อยอดเป็น New E-San ได้อย่างดีในอนาคตอันใกล้นี้”

คุณแอนโทเนีย โพซิ้ว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2566 และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางงามจักรวาล 2023  เผยว่า  “ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ Empowering the Next Generation of Global Leaders: A Woman’s Vision ส่วนตัวเดินทางมาขอนแก่นเป็นครั้งที่สองแล้ว อบอุ่น และตื่นเต้นเสมอ ชาวขอนแก่นทำให้ตนรู้สึกเหมือนกลับบ้าน อาจเพราะพื้นเพเป็นคนอีสานเหมือนกัน ใกล้กับจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิด น้องๆ ให้ความสนใจ กระตือรือร้นกับการสร้างสรรค์ การจินตนาการ การสร้างมายเซ็ท เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ ผ่านประสบการณ์ตรงของตน ไม่มีใครจะหยุดความคิดความฝันหยุดพลังของตัวเราได้นอกจากตัวเรา  ทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาบอกตัวเองเสมอว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน เรากำลังทำทุกอย่างในสนามการแข่งขันที่มีแค่ตัวเรา มั่นใจในความสามารถของตัวเอง ถ้าวันหนึ่งไม่มั่นใจให้มองมาที่แอน ให้แอนเป็นกำลังใจ เราทำทุกวันให้เต็มที่ 100% ด้วยหัวใจ ไม่ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จอย่างน้อยมองกลับมาจะไม่เสียใจ เพราะเราทำเต็มที่แล้ว โลกในยุคใหม่ จึงอยู่ในมือ อยู่ในพลังคนรุ่นใหม่แบบเรา”

งานดังกล่าวนี้เป็นตัวชี้วัดถึงศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอีสานยุคใหม่ ที่เปิดโอกาสให้คนในภาคอีสานได้มีชีวิตที่มั่นคงและมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการสร้างโอกาสในด้านการศึกษา การงาน และการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกพิเศษ ประกอบด้วย ท่านสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและอดีตเอกอัครราชทูต บรรยายหัวข้อ “การศึกษานานาชาติ การสร้างพลเมืองโลกในยุคอีสานใหม่”

คุณแอนโทเนีย โพซิ้ว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2566 และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางงามจักรวาล 2023 บรรยายหัวข้อ “Empowering the Next Generation of Global Leaders: A Woman’s Vision”

Dick Custin, Counselor for Public Affairs, the U.S. Embassy Bangkok

Marc Nussaume, Honorary Consul of France for Isan region

Danny Whitehead, Company Director, British Council Operations (Thailand) Limited

ช่วง talk panel โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฑภิพร สุพร ในหัวข้อ “การศึกษานานาชาติ ความรู้ไร้พรมแดน”

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา CEO and Bitkub Group Founder บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนในอีสาน ผ่านมุมมองของ โลกดิจิทัล”

คุณCK Cheong, CEO of Fastwork.co บรรยายหัวข้อ “คนยุคใหม่กับการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน”

คุณจิตราวิณี วรรณกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย บรรยายหัวข้อ “สร้างศักยภาพของคนยุคใหม่ผ่าน Self Marketing”

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มด้านการตลาดและนวัตกรรม กลุ่มบริษัทเดนท์สุฯ ประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “อัตลักษณ์อีสาน การสร้างแบรนด์สู่ความสำเร็จระดับโลก”

พิธีกรดำเนินงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ภาณินี นฤธาราดลย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน

ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสนุกเอาใจวัยรุ่นจาก สลอตแมตชีน

ตัวอย่างการบรรยายของ คุณสุรพล เพชรวรา เรื่อง การศึกษานานาชาติ : การสร้างพลเมืองโลกในยุคอีสานใหม่

International College organizes the big “Inter Home” event, joined by many famous people from various circles, aiming at empowering students toward New Isan

https://www.kku.ac.th/17816

 

 

Scroll to Top