lifeandsciencenews-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์ ฉบับที่ 61 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 เตรียมนำองค์ความรู้ไปต่อยอด

นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์ ฉบับที่ 61 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 เตรียมนำองค์ความรู้ไปต่อยอด

 

สำนักข่าว  :      lifeandsciencenews.com

URL  :    https://lifeandsciencenews.com/?p=26955

วันที่เผยแพร่  :  17 Mar 2024 

Scroll to Top